Juhend

1. Eesmärk

 

1.2 Elavdada korvpalli harrastamist maakonnas.

 

1.3 Selgitada välja Optibet rahvaliiga Ida regiooni meistrid ja Ida-Virumaa karikavõitja hooajal 2022/2023.

2. Korraldaja

 

2.1 Korvpalliliiga koordinaator – Andrus Lehismets

2.2 Peakohtunik – Toomas Nõmmiste

2.3 Peasekretär – Priit Sternhof

 

3. Toimumise aeg

3.1 Optibet rahvaliiga võistlushooaeg toimub ajavahemikul september 2022 – mai 2023.

 

4. Reeglid

 

4.1 Mängitakse Eestis kehtivate korvpallireeglite alusel. Vaidlusalused küsimused lahendatakse vastavalt Eesti meistrivõistluste                         üldjuhendile, välja arvatud juhul kui käesolev juhend ei sätesta teisiti.

 

5. Osalejad

 

5.2 Optibet rahvaliigas osalevad meeskonnad, kes on teinud 1. Septembriks 2022 eelülesandmise ja esitanud 8. septembriks                 2022 võistkonna nimelise registreerimislehe. Registreerimine siin

 

5.3 Optibet rahvaliigas Ida regioonis osalevad 2022/2023 hooajal võistkonnad ainult Ida-Virumaalt. Võistkondades on lubatud kasutada vaid           mängijaid, kes on pärit, elavad (nõutud sissekirjutus ja KOV õiend), on õppinud või hetkel õpivad üldharidus- või kutsekoolis või                     töötavad (väljavõte Maksu- ja Tolliameti allkirjaga) Ida-Virumaal seisuga 01.09.2022. Mängijaid, kelle registreerimisel tekib kahtlusi,           kontrollitakse ja mänguõiguste andmine otsustatakse eraldi.

 

5.4 Liigas ei saa osaleda 2022/2023 hooajal meeste Eesti-Läti korvpalliliigas, meeste Saku I liigas ja meeste Saku II liigas osalenud ja osalevad mängijad. Antud piirang ei kehti (U19) 2004. a. ja hiljem sündinud (noorematele) mängijatele.

5.5 2008. a. ja hiljem sündinud noormängijad võivad liigast osa võtta üksnes lapsevanema või hooldaja kirjaliku loaga, mis esitatakse                  peakohtunikule või peasekretärile.

 

5.6 Mängijate lisaregistreerimine meeskondadesse on võimalik kuni 28.02.2023. Et mängija saaks mängimisõiguse tuleb ta                                 minimaalselt  24 tundi enne kohtumise algust nõuetekohaselt registreerida.

 

5.7 Mängijate lisaregistreerimine karikavõistlustele on võimalik kuni 24 tundi enne esimese kohtumise algust. Et mängija saaks                           mängimisõiguse, tuleb ta nõuetekohaselt registreerida. Karikavõistlustel saab mängija osaleda vaid ühes meeskonnas.

 

5.8 Playoffides saavad mängida need mängijad, kes on osalenud põhiturniiril vähemalt kolmes mängus.

6. Kindlustus

6.1 Mängijate kindlustuse ja vigastustest tingitud traumade eest vastutavad mängijad ise.

 

7. Mängijate klubivahetused

7.1 Mängijate meeskonnavahetused hooajal on lubatud kuni 28.02.2023.

 

7.2 Mängija võib meeskonda vahetada hooaja jooksul ühe korra (sealhulgas minna üle ühest liigast teise).

 

7.3 Mängija üleminekul ühest meeskonnast teise on aluseks mängija kirjalik avaldus koos endise meeskonna esindaja kirjaliku nõusolekuga, mis            esitatakse peakohtunikule või peasekretärile.

 

7.4 Mängija üleminekuavalduse vastuvõtmisel on tema endise meeskonna esindaja kohustatud mängijale kirjalikult vastama 7 (seitsme) päeva              jooksul.

 

7.5 Mängija saab mänguõiguse uues meeskonnas, kui meeskonna ülesandmislehel on peakohtuniku mänguõigust lubav allkiri.

 

8. Osavõtumaksud

 

8.1Ida-Virumaa korvpalliliiga osavõtumaks on 700 eurot ühe meeskonna kohta, mis sisaldab väljaku- ja lauakohtunike tasusid.

 

8.2 U19 vanuseklassi meeskondadele, kus kasutatakse ainult noormängijaid, kes õpivad veel gümnaasiumis või kelle sünniaasta on                   2003.  ja hiljem, on osavõtumaks rahvaliigas 500 eurot.

 

8.3 Liiga osavõtumaksude tasumise tähtaeg on 29. september 2022 (MTÜ Ida-virumaa spordiliit EE832200001120022682,                     Swedbank, selgituseks “Ida-Virumaa korvpalliliiga” koos võistkonna nimega, kelle eest tasutakse). Osavõtumaksu võib tasuda osade         kaupa, kuid tingimusel, et pool summast on tasutud 31. oktoobriks 2022 ja teine pool hiljemalt meistrivõistluste teise ringi                           alguseks (31. jaanuar 2023).

9. Võistlussüsteem

 

9.1 Ida-Virumaa korvpalliliiga koosneb kolmest etapist: I etapp – põhiturniir, II etapp – play-off, III etapp – finaalpäev.

 

9.2 I etapil mängitakse kõikides liigades turniirisüsteemis kaks ringi põhimõttel üks kohtumine kodu- ja üks vastase väljakul.

 

9.3 II etapile, play-off’i pääsevad 6 paremat meeskonda. Põhiturniiri 1. ja 2. võistkond pääsevad otse poolfinaali, 3.-6. ja 4.-5. koht mängivad veerandfinaali süsteemis „kahest parem“ kokkuvõttes, esimene mäng toimub madalama asetusega meeskonna koduväljakul. Poolfinaalid 1. vs 4/5 võitja ja 2. vs 3./6. võitja, ``kahest parem``.

9.4 Finaal päev toimub põhiturniiri võitja kodus, mis selgub pärast põhiturniiri. Kui põhiturniiri võitja ei saa finaal päeva korraldada, siis läheb korraldus üle põhiturniiri teisele kohale.

 

10. Ajakava

 

10.1 Korvpalliliiga ajakava kinnitatakse ja saadetakse võistkondade esindajatele 9. septembriks 2022.

 

10.2 Meeskonnad on kohustatud teatama Korvpalliliiga ajakavas ettenähtud mänguaja muutumisest hiljemalt seitse (7) päeva enne                    mängu toimumisaega, teavitades sellest kirjalikult (idavirukorvpall@gmail.com) meistrivõistluste peakohtunikku.

 

 

10.3 Edasilükatud kohtumine peab olema peetud enne järgmise vooru algust. Ühe osapoole puudumisel põhjustatud mängu                                  mittetoimumisel tasub tulemata jäänud meeskond leppetrahvi 32 eurot. Edasi lükatud mängu nõutud tärmini ületamisel                                märgitakse selle põhjustanud meeskonnale turniiritabelisse loobumiskaotus 0:20.

 

11. Mängutulemuse teatamine

 

11.1 Kodumeeskond on kohustatud pärast mängu lõppu koheselt võistluste peakohtunikule teatama mängutulemusest telefoni ja e-                  posti teel (idavirukorvpall@gmail.com). Lisaks mängtulemusele peab kirjale lisatud olema ka loetav pilt                                                                    mänguprotokollist.

 

11.2 Mängu protokolli originaal antakse mängu vilistanud väljakukohtunikule (vanemkohtunik).

 

11.3 Kõikide mängude tulemused kantakse Ida-Virumaa Korvpalliliiga kodulehele www.idavirukorvpall.ee

 

 

12. Kohtunikud

 

12.1 Väljakukohtunikud Kossuliiga mängudeks määrab peakohtunik, lauakohtunikud (vähemalt 2) organiseerib kodumeeskond.                            Korvpalliliiga finaalipäevaks organiseerib lauakohtunikud peakohtunik.

 

12.2 Mänge ei tohi teenindada kodu- ega külalismeeskonnas mängijana registreeritud väljakukohtunik.

 

12.3 Väljakukohtunikud on mängu teenindamisel kohustatud kandma korrektset kohtunikuriietust.

 

12.4 Väljaku- ja lauakohtunike tasud (meistri- ja esiliigas 2 x 20 eurot mängu kohta, lauakohtunikud mõlemas liigas 2x10                                          eurot mängu kohta) kannab Ida-Virumaa spordiliit – välja arvatud juhul kui selles ei ole teisiti kokku lepitud.

 

12.5 Mitte nõuetekohaselt täidetud mänguprotokolli laekumisel on korraldajal õigus nõuda kodumeeskonnalt leppetrahvi 10 eurot.

 

 

13. Autasustamine

 

13.1 Ida-Virumaa korvpalliliiga iga liiga võitjat autasustatakse meistrikarikaga, iga liiga kolme esimest meeskonda autasustatakse lisaks            medalite ja diplomitega.

 

13.2 Korraldajatel on õigus anda välja eriauhindu.

 

14. Üldsätted

14.1 Pärast kahte loobumiskaotust kõrvaldatakse võistkond võistlustelt, mängitud mängude tulemused annulleeritakse ja järgmisel                    hooajal saab võistkond võimaluse mängida madalaimas liigas.

 

14.2 Mängija, kes teenib ühe kalendrikuu jooksul 2 tehnilist viga, jätab järgmise mängu automaatselt vahele.

 

14.3 Meeskond, kes teenib 5 tehnilist viga, on kohustatud liigale tasuma leppetrahvi 50 eurot.

 

14.4 Diskvalifitseeriva vea korral jätab mängija järgmise mängu automaatselt vahele.

 

14.5 Mängu teenindanud vanemkohtunik on kohustatud peakohtunikku kirjalikult

        teavitama diskvalifitseeriva vea saanud mängijast hiljemalt mängujärgsel päeval.

 

14.6 Väljakukohtuniku füüsilise ründamise korral karistatakse mängijat automaatse üheaastase võistluskeeluga.

 

14.7 Mängu teenindavad kohtunikud on kohustatud enne mängu algust kontrollima mõlema võistkonna ülesandmislehte ja 24–sekundi            operaatori olemasolu.

 

 

14.8 Kui protokolli on kantud mänguõigust mitteomav mängija, siis arvestatakse reegleid rikkunud meeskonnale turniiritabelisse 0:20                kaotus ja 0 punkti.

 

14.9 Mänguaja muutmisest nõuetekohaselt teavitamata jätnud ja seetõttu mängu mittetoimumisel arvestatakse selle põhjustanud                    meeskonnale turniiritabelisse 0:20 kaotus ja 0 punkti.

 

 

14.10 Koduvõistkond peab mõlemale meeskonnale tagama väljakul soojenduse tegemiseks vähemalt 15 minutit enne ajakavas antud                  mängu algusaega.

 

14.11 Ida-Virumaa korvpalliliiga meistriliiga meeskonnad on kohustatud tagama mängusaalis 24-sekundi tabloo olemasolu.

 

 

14.12 Erandkorras, eriti raskete juhtumite lahendamiseks, kutsutakse kokku Ida-Virumaa korvpalliliigas osalevate meeskondade                              esindajate koosolek.  Kui juhtum puudutab mõnda Korvpalliliigas osalevat meeskonda, ei osale meeskonna esindaja juhtumi                          arutamisel, kuid omab õigust anda omapoolseid ütlusi ja selgitusi.

14.13 Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendavad peakohtunik ja peasekretär, kaasates vajadusel vaidlusalust küsimust                              puudutava liiga võistkondade esindajad. Otsuseid võib teha elektrooniliselt (e-posti teel).